Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2013

A woman's fear

At first I thought that you were here
then I hoped that you were near
calling you now-Where are you dear?
I am getting older e-v-e-r-y year

Δεν υπάρχουν σχόλια: