Σάββατο, Οκτωβρίου 01, 2011

To all the leaves that fall in vain
To all the leaves that fall in vain,
While god and goddess go insane
All these words in your domain,
The watches kill time as the books read,
Inadvertently we bleed
Fighting for what we deceive,

Δεν υπάρχουν σχόλια: