Σάββατο, Μαρτίου 26, 2011

Scattered Suncan you feel it now that spring has come
and it's time to live in the scattered sun
I see the ice is slowly melting

Δεν υπάρχουν σχόλια: