Σάββατο, Δεκεμβρίου 26, 2009

In love we disappear

..............................................So come, my friends, be not afraid.

We are so lightly here.
It is in love that we are made;
In love we disappear.

Δεν υπάρχουν σχόλια: