Σάββατο, Οκτωβρίου 17, 2009

Give me the words...
In a manner of speaking Semantics won't do
In this life that we live we only make do
And the way that we feel might have to be sacrificed

Δεν υπάρχουν σχόλια: