Τετάρτη, Οκτωβρίου 07, 2009

A Thousand Kisses Deep
You live your life as if it is real,
A Thousand Kisses DeepAnd sometimes when the night is slow,
The wretched and the meek,
We gather up our hearts and go,
A Thousand Kisses Deep

Δεν υπάρχουν σχόλια: