Δευτέρα, Νοεμβρίου 21, 2011

Space OddityAnd I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I sitting in a tin can far above the world
Planet Earth is blue and there's nothing I can do

Δεν υπάρχουν σχόλια: