Σάββατο, Δεκεμβρίου 25, 2010

Άτιτλο

Όλη μέρα κοιμάται
το μαύρο σκυλί
τις νύχτες τροχίζει
τα δόντια του
στο σιδερένιο φεγγάρι