Σάββατο, Νοεμβρίου 20, 2010

Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή - RealisationArs Longa Vita Brevis
Life is too short to paint a kiss
So sing a picture, paint a song
Take it home and bang your gong
Life is an ill cast comedy for fools.

Ars Longa Vita Brevis
A caption to a life of bliss
A rose too beautiful to see
Jumped off the bush to speak to me
Of life that's an ill cast comedy for fools

Δεν υπάρχουν σχόλια: