Πέμπτη, Οκτωβρίου 08, 2009

My Body is a Cage
I'm living in an age
That calls darkness light
Though my language is dead
Still the shapes fill my head

Δεν υπάρχουν σχόλια: