Τρίτη, Αυγούστου 25, 2009

Μεθύστε

Πρέπει να είστε πάντα μεθυσμένοι. Αυτό είναι το παν. Το μοναδικό πρόβλημα. Για να μη νιώθετε το βαρύ του Χρόνου φορτίο που τσακίζει τους ώμους σας, και προς τη γη σας σέρνει, πρέπει να μεθάτε χωρίς αναπαμό.
Μα με τι; Με κρασί, με ποίηση ή με αρετή, κατά το κέφι σας. Μα μεθύστε!
Κι αν, καμιά φορά, στα σκαλοπάτια ενός παλατιού, στου χαντακιού το πράσινο χορτάρι, στη σκυθρωπή της κάμαράς σας μοναξιά, ξυπνήσετε, και το μεθύσι έχει λιγοστέψει ή χαθεί, ρωτήστε τον άνεμο, το κύμα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι, ό,τι φεύγει, ό,τι βογγά, ό,τι μιλά, ρωτήστε τι ώρα είναι. Κι ο άνεμος, το κύμα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι, θα σας αποκριθούν: "Ώρα είναι να μεθύστε! Για να μην είσαστε του Χρόνου σκλάβοι βασανισμένοι, μεθάτε, μεθάτε αδιάκοπα! Με κρασί, με ποίηση ή με αρετή, κατά το κέφι σας".

Σαρλ Μπωντλαίρ

Σάββατο, Αυγούστου 15, 2009

Οπτικά εφέΤο φεγγάρι κατακόκκινο
μια πληγή στον ουρανό
στάζει φως μέσα στη θάλασσα
και ματώνει το νερό

Ένα αστέρι νέο, αδύναμο
σαν μικρή μαρμαρυγή
δεν αντέχει τόσο κόκκινο
και βουτάει να πνιγεί

Ποιος κρατάει τα χειριστήρια
σβήνει ανάβει το βουνό
άυλη μορφή μυστήρια
τον βαπτίσαμε Θεό

Οπτικά εφέ είναι μάτια μου
κι ας τα βλέπεις καθαρά
το φεγγάρι και τα σύννεφα
και των γλάρων τα φτερά

© Ιω

για το φεγγάρι της Αστυπάλαιας

Τρίτη, Αυγούστου 04, 2009

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
Ἡ άγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει· εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθη τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμουν· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ έπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.
Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ άγάπη.

Σάββατο, Αυγούστου 01, 2009

...όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι...
Όλα μου λεν πως έχεις κιόλας φύγει
κι ας λάμπει η ξενοιασιά της εκδρομής.
Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι,
σε λάθος στάση θα κατεβείς.